Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 04 – Phân khúc thị trường, Xác định thị trường mục tiêu và Định vị sản phẩm
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Phân khúc thị trường là gì. Những lợi ích, hạn chế và yêu cầu của một phân khúc thị trường hiệu quả.
– Biết cách lựa chọn thị trường mục tiêu và các chiến lược cho từng cách thức lựa chọn đó.
– Biết cách phát triển chiến lược định vị cho sản phẩm trên thị trường.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »