Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân ngành marketing, kinh doanh quốc tế và ngoại thương, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.International Marketing. Bài 6 – Chiến lược giá quốc tế

Chương này đề cập đến việc định giá quốc tế. Những vấn đề chính được nêu là tầm quan trọng của chiến lược giá, những yếu tố cơ bản quyết định giá quốc tế, các chiến lược định giá, qui trình định giá quốc tế, mối quan hệ giữa giá quốc tế và giá nội […]

International Marketing. Bài 7 – Chiến lược phân phối quốc tế

Mục tiêu của chương này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối sản phẩm quốc tế, các kênh phân phối sản phẩm quốc tế, nội dung quản trị hệ thống phân phối quốc tế, thâm nhập vào kênh phân phối ở nước ngoài và phân phối vật chất của […]

International Marketing. Bài 8 – Chiến lược chiêu thị quốc tế

Chiêu thị (xúc tiến) là một nội dung trong các hoạt động marketing quốc tế. Các hoạt động marketing không chỉ nhằm khuếch trương việc bán và phân phối sản phẩm hay dịch vụ mà còn cần phải cung cấp thông tin để dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua sắm. Trong bài này […]

International Marketing. Bài tập 1 – Quá trình tiến triển của Marketing

Sinh viên đọc bài viết do giảng viên cung cấp và tóm lược ý chính để thấy được quá trình tiến triển của Marketing từ Marketing nội địa đến Marketing toàn cầu. Nguồn: Massaaki Kotabe & Kristiaan Helsen (2008), Global Marketing Management, 4th edition, Wiley, 13-18.

International Marketing. Bài tập 2 – Môi trường Marketing Quốc tế

  Câu hòi 1: Tại sao doanh nghiệp cần nghiên cứu địa lý trong hoạt động Marketing quốc tế? Đó là những gì? Câu hỏi 2: Tại sao doanh nghiệp cần nghiên cứu lịch sử một quốc gia trong hoạt động Marketing quốc tế? Câu hỏi 3: Xu hướng dân số thế giới dịch chuyển […]

International Marketing. Bài tập 3 – Thị trường Thế giới

Sinh viên nhận câu hỏi từ giảng viên. Sau đó trả lời một câu hỏi tương ứng. Câu số 1: List the six steps in a research process. Câu số 2: Write a short note highlighting the key features of quantitative research. Câu số 3: With reference to international marketing research, list the various problems that are associated […]