Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân ngành marketing, kinh doanh quốc tế và ngoại thương, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.International Marketing. Bài tập 4 – Conducting international Marketing research in 21 century

Sinh viên đọc bài viết do giảng viên cung cấp và tóm lược ý chính để thấy được công việc nghiên cứu thị trường thế giới. Nguồn: C. Samuel Craig and Susan P. Douglas, Stern School of Business, New York University, New York, USA, “Conducting international Marketing research in 21 century”, International Marketing Review, Vol. 18 No. […]

International Marketing. Bài tập 5 – Thuyết trình nhóm

Sinh viên nhận yêu cầu của giảng viên để biết thông tin thuyết trình của nhóm theo chủ đề “Phương thức thâm nhập thị trường thế giới”.

International Marketing. Bài tập 6 – Chiến lược sản phẩm quốc tế

Sinh viên đọc tài liệu do giảng viên cung cấp và tóm tắt các ý chính. Sau đó in bài và nộp tại lớp cho giảng viên.

International Marketing. Mẫu Báo cáo Nghiên cứu Định tính (Trung tâm Anh ngữ)

Các bạn sinh viên có thể tham khảo mẫu viết báo cáo nghiên cứu định tính này để thực hiện cho dự án của mình. Lưu ý vì đây là nghiên cứu định tính nên nội dung các bài báo cáo sẽ hoàn toàn khác cho dù cùng chủ đề do lập luận riêng của […]