Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học quan hệ công chúng. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.PR.Bài tập 06: Giới thiệu sản phẩm mới

  Trung bình hàng năm các doanh nghiệp chi hơn 20 tỷ USD cho việc quảng bá sản phẩm và 15 tỷ USD vào hoạt động tổ chức các sự kiện khác nhau nhƣ hội nghị khách hàng, đại hội cổ đông, giới thiệu và trƣng bày sản phẩm, tài trợ…

PR.Bài tập 05: Giới thiệu sản phẩm mới

Khi thực hiện một chiến lược PR cho sản phẩm mới chúng ta cần chú ý tới ba giai đoạn: giai đoạn 1: trước khi tung ra sản phẩm mới, giai đoạn 2: khi tung ra sản phẩm mới, giai đoạn 3: sau khi tung ra sản phẩm mới.

PR.Bài tập 04: Giải quyết khủng hoảng

Ngày nay, với sự hỗ trợ tích cực của mạng thông tin toàn cầu và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, các hoạt động kinh doanh đã trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những rủi ro cũng theo đó mà phát sinh nhiều hơn và phức tạp […]

PR.Bài tập 03: Giải quyết khủng hoảng

Tạp chí kinh doanh Havard đưa ra khái niệm: Khủng hoảng là một tình thế đạt tới giai đoạn nguy hiểm, gay cấn, cần phải có một sự can thiệp ấn tượng và gay cấn để sửa chữa thiệt hại lớn.

PR.Bài tập 01: Đánh giá hiệu quả PR

Một chiến dịch PR từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc được thực hiện theo một tiến trình nhất định, đó là là tiến trình RACE. Đánh giá chiến dịch là khâu cuối cùng của tiến trình. Hoạt động đánh giá là hoạt động đo lường một cách có hệ thống nhằm so […]

PR.Học cách “xoay chiều” khủng hoảng?

Một cuộc khủng hoảng, đôi khi là thảm họa của thương hiệu luôn bắt đầu từ một vấn đề nhỏ nhưng không được chú ý giải quyết thỏa đáng. Một khi được thêm “sức gió” từ mạng Internet và các phương tiện truyền thông, đốm lửa nhỏ của khủng hoảng sẽ bùng phát thành ngọn […]