Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân ngành marketing và quản trị kinh doanh, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.Marketing Management. Bài 05 – Phân tích đối thủ cạnh tranh

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: – Nhận diện đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. – Phân tích ĐTCT trên các phương diện khác nhau làm cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược Marketing. – Tìm hiểu các yếu tố và nguồn gốc tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh […]

Marketing Management. Bài 06 – Phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: – Hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường. – Hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp. – […]

Marketing Management. bài 07 – Quản trị sản phẩm

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu rõ khái niệm sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm cũng như nắm bắt được các chiến lược phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa nguồn hàng trong kinh doanh.

Marketing Management. Bài 08 – Quản trị Giá

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: – Hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing. – Hiểu các nhân tố cần xem xét khi định giá. – Biết phân biệt các phương pháp định giá với các chiến lược giá điển hình. – Hiểu qui trình […]

Marketing Management. Bài 09 – Quản trị Phân phối

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: Hiểu kênh phân phối là gì. Cấu trúc kênh phân phối trong thực tế khác nhau như thế nào giữa hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp. Nắm rõ các công việc tuyển chọn, khuyến khích và đánh giá các thành viên kênh trong việc quản lý […]

Marketing Management. Bài 10 – Chiến lược Truyền thông

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: Hiểu truyền thông là gì. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của truyền thông trong Marketing. Hiểu các hoạt động của truyền thông Marketing tổng hợp (Intergrated Marketing Communication – IMC).