Quản trị Marketing
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học quản trị marketing. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.QTMar: Thiết kế bao bì
QTMar: Bí mật của người tiêu dùng Trung Quốc
QTMar: Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất thế giới