Điểm thi

Sinh viên xem điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần bằng cách chọn đúng lớp học của mình hoặc gõ mã lớp vào ô tìm kiếm.Điểm quá trình môn MQT_MBA1601_HUFLIT

Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 18/09/2018.

Điểm quá trình môn MQT_Cao học KDQTK27_TT6_UEH

Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 18/09/2018.

Điểm quá trình môn MTC_Cao học KDTMK27_TT7_UEH

Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/08/2018.

Điểm học phần môn MCB_Lớp hè_Sáng 246_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 05/08/2018.

Điểm quá trình môn MCB_Lớp hè_Sáng 246_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/07/2018.

Điểm học phần môn MQT_IB1K41_ST4_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 20/06/2018.