LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân

Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn

Sinh viên/ Học viên/ NCS tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận văn của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho học viên cao học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xem chi tiết).

Quyết định về kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (UEH). UEH đã ban hành  quyết định về kiểm soát và xứ lý đạo văn. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi […]

Đề xuất kế hoạch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho sản phẩm quà tặng Bút gỗ Heragift trên nền tảng Google trong thời gian tháng 06/2019 – 09/2019 tại tp. hồ chí minh

Sinh viên thực hiện: Trần Lê Tuấn Khôi Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: Marketing – K41 Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM Năm: 2019 Xem chi tiết

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông của bộ phim “Cô Gái Đến Từ Bên Kia”

Sinh viên thực hiện: Phạm Vũ Kim Phụng Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: Marketing – K41 Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM Năm: 2019 Xem chi tiết

Giải pháp nhằm thu hút đối tượng khách hàng độ tuổi 26-30 của The Coffee Bean & Tea Leaf tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2019

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: Marketing – K41 Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM Năm: 2019 Xem chi tiết

Đề xuất kế hoạch Online Marketing trên kênh Facebook nhằm tăng mức độ nhận biết của người dùng đối với dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến Fshare của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong thời gian từ Tháng 6 đến tháng 12 năm 2019 tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên thực hiện: Lữ Ngọc Đan Anh Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: Marketing – K41 Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM Năm: 2019 Xem chi tiết