LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân

Xây dựng kế hoạch trade marketing cho thương hiệu Bubchen tại TP.HCM

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Phan Sỹ Tài Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Phân tích hành vi khách hàng trên trang fanpage của trung tâm nhật ngữ Ichigo

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Phạm Thị Huỳnh Như Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Giải pháp nhằm nâng cao sự nhận biết của sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với BK English – Ngoại ngữ Bách Khoa

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Nguyễn Thị Vũ Linh Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của hội viên khi tham gia Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Nguyễn Thị Việt Chinh Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Tp. Hồ Chí Minh

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Hoàn thiện chiến lược truyền thông cho sản phẩm Cocoxim của công ty Betrimex

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Nguyễn Hoàng Trâm Anh Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết