LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia các khóa học Marketing do We Create tổ chức dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Marketing trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Lê Thùy Trâm Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé tham gia trận đấu của Saigon Heat

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Lê Thị Nguyệt Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của cửa hàng linh kiện Store

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Hoàng Thị Minh Phượng Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền bá thƣơng hiệu của chƣơng trình Comfort Pure – Thế giới mềm mại cho bé yêu 2016 tại TP.HCM

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Cao Thị Bích Nga Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Các yếu tố tác động đến chiến lược marketing tại điểm bán (Trade Marketing) của Công Ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam tại địa bàn TP. HCM

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Bùi Thùy Trang Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của MuaDung.vn

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Bùi Thị Kim Hồng Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết