LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Thạc Sĩ

Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn

Sinh viên/ Học viên/ NCS tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận văn của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho học viên cao học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xem chi tiết).

Quyết định về kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (UEH). UEH đã ban hành  quyết định về kiểm soát và xứ lý đạo văn. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi […]

The study of factors effect to Vietnamese online shopping intention

Sinh viên thực hiện: Phạm Hoài Linh Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: FeMBA Trường: Đại học FPT

Các yếu tố quyết định đến sự thỏa mãn khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ truyền hình MobiTV tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Sinh viên thực hiện: Tăng Phương Thảo Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: FeMBA Trường: Đại học FPT

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Toàn Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: FeMBA Trường: Đại học FPT

Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm dưỡng tóc Shair của Công ty Mỹ phẩm Dừa Phú Long

Sinh viên thực hiện: Cao Lê Hải Lý Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: FeMBA Trường: Đại học FPT