Liên Hệ Old

Tòa nhà B1, Phòng 1206, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Bạn có thể liên lạc qua số điện thoại: +84838292170

info@dinhtienminh.net dinhtienminh@ueh.edu.vn

Hoặc liên hệ theo cách dưới đây