LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế – ĐHQG TP.HCM
23/07/2017 Cử Nhân 0. Bình Luận

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hồng Hà

Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh

Lớp: Marketing – K39

Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM

Năm: 2017

Xem chi tiết

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »