LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân
Phân tích hành vi sử dụng kênh online để tìm kiếm thông tin trong qui trình ra quyết định mua ôtô của khách hàng
23/07/2017 Cử Nhân 0. Bình Luận
SVTH:

Lớp:

Khóa:

Trường:

GVHD:

Năm:

Võ Hồng Nhược Thảo

Marketing

39

Đại học Kinh tế TP.HCM

TS. Đinh Tiên Minh

2017

Xem chi tiết

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »