LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân
Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông của bộ phim “Cô Gái Đến Từ Bên Kia”
04/04/2019 Cử Nhân 0. Bình Luận

Sinh viên thực hiện: Phạm Vũ Kim Phụng

Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh

Lớp: Marketing – K41

Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM

Năm: 2019

Xem chi tiết

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »