LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân
Đề xuất kế hoạch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho sản phẩm quà tặng Bút gỗ Heragift trên nền tảng Google trong thời gian tháng 06/2019 – 09/2019 tại tp. hồ chí minh
04/04/2019 Cử Nhân 0. Bình Luận

Sinh viên thực hiện: Trần Lê Tuấn Khôi

Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh

Lớp: Marketing – K41

Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM

Năm: 2019

Xem chi tiết

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »