LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Thạc Sĩ
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
12/12/2017 Thạc Sĩ 0. Bình Luận

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Toàn

Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh

Lớp: FeMBA

Trường: Đại học FPT

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »