• Bình xét, xếp loại thi đua năm học 2013-2014: UEH tiếp tục dẫn đầu khối các trường đại học công lập

    Sáng ngày 24/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị bình xét, xếp loại thi đua các lĩnh vực công tác năm học 2013-2014 cho cả 2 khối trường đại học công lập và ngoài công lập tại 2 đầu cầu TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

    Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về điểm số (129,55/140) do các Vụ/Cục chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá. Từ kênh thông tin quan trọng này, tất cả các trường đã tiến hành bỏ phiếu để tôn vinh thành quả của trường đồng nghiệp mình. Kết quả: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được các trường bình chọn để tôn vinh là đơn vị dẫn đầu Khối các trường đại học công lập năm học 2013-2014. Song song đó, đối với khối trường ngoài công lập, Trường Đại học Văn Lang đã vinh dự được các trường trong khối tôn vinh là đơn vị dẫn đầu.

    Xem thêm tại đây

    http://www.ueh.edu.vn/Category/su-kien-ueh/binh-xet-xep-loai-thi-dua-cac-linh-vuc-cong-tac-nam-hoc-2013-2014-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-va-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-dan-dau-khoi-cac-truong-dai-hoc-cong-lap

Đề cương chi tiết mẫu

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Đề cương chi tiết mẫu 05
2 Đề cương chi tiết mẫu 04
3 Đề cương chi tiết mẫu 03
4 Đề cương chi tiết mẫu 02
5 Đề cương chi tiết mẫu 01