Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 0 – Giới thiệu môn học
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Các bạn sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Marketing quốc tế khá rộng, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp toàn bộ nội dung. Phần tham khảo tài liệu, giáo viên cố gắng giới thiệu nhiều nguồn nhằm mục đích đa dạng hóa tài liệu. Chúc các bạn học môn này thật thú vị.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

DOWNLOAD BÀI KẾ   »