Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Hấp dẫn thị trường nước giải khát Việt Nam
26/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Không chịu thua khoảng đầu tư bổ sung 200 triệu USD năm 2009 của Coca-Cola, Pepsico cũng vừa quyết định mạnh tay hơn với mức đầu tư 250 triệu USD vào thị trường Việt Nam.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »