Marketing Căn bản – Đề số 1
Marketing Căn bản – Đề số 1
10/08/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Đặc điểm của Marketing không phân biệt là:

Giai đoạn phát triển marketing nào có mục tiêu: cân đối nhu cầu khách hàng, khả năng công ty, lợi ích xã hội:

Thành phần nào thuộc sản phẩm cốt lõi?

“Tình trạng khách hàng không đồng ý về một hay một số điểm của sản phẩm hay dịch vụ hay chính bản thân người bán hàng”. Đây là các khái niệm về:

Các yếu tố nào không thuộc môi trường luật pháp?

Hình thức phân phối thích hợp cho điện thoại di động là:

Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:

Giá một LCD là 4.990.000đ. Đây là cách định giá:

Yếu tố nào không tác động lên hành vi mua?

Để một cuộc thi bán hàng thành công, nó cần phải:

Trong nghiên cứu thị trường, việc nào sau đây cần làm trước hết?

Yếu tố nào không tác động đến tiến trình nhận thức của khách hàng?

Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?

Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:

Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:

Dấu hiệu để nhận biết loại khách hàng đòi hỏi là:

Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:

Hình thức nào là khuyến mãi?

Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:

Định vị thương hiệu để:

Tính năng của sản phẩm là:

Một cơ hội marketing phải phù hợp với . . . công ty:

Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:

Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là:

Yếu tố nào có thể duy trì sự trung thành của khách hàng tốt nhất?

Công cụ nào sau đây không thuộc quan hệ công chúng?

Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:

Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:

Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:

Thị trường mục tiêu là:

Bạn còn giây