Marketing Căn bản – Đề số 1
Marketing Căn bản – Đề số 1
10/08/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Tính năng của sản phẩm là:

Trong nghiên cứu thị trường, việc nào sau đây cần làm trước hết?

Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:

Yếu tố nào có thể duy trì sự trung thành của khách hàng tốt nhất?

Đặc điểm của Marketing không phân biệt là:

Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:

Hình thức phân phối thích hợp cho điện thoại di động là:

Định vị thương hiệu để:

Công cụ nào sau đây không thuộc quan hệ công chúng?

Thị trường mục tiêu là:

Một cơ hội marketing phải phù hợp với . . . công ty:

Dấu hiệu để nhận biết loại khách hàng đòi hỏi là:

Giá một LCD là 4.990.000đ. Đây là cách định giá:

Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:

Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:

Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:

Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:

“Tình trạng khách hàng không đồng ý về một hay một số điểm của sản phẩm hay dịch vụ hay chính bản thân người bán hàng”. Đây là các khái niệm về:

Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là:

Thành phần nào thuộc sản phẩm cốt lõi?

Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:

Yếu tố nào không tác động lên hành vi mua?

Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?

Giai đoạn phát triển marketing nào có mục tiêu: cân đối nhu cầu khách hàng, khả năng công ty, lợi ích xã hội:

Để một cuộc thi bán hàng thành công, nó cần phải:

Hình thức nào là khuyến mãi?

Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:

Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:

Các yếu tố nào không thuộc môi trường luật pháp?

Yếu tố nào không tác động đến tiến trình nhận thức của khách hàng?

Bạn còn giây