Marketing Căn bản – Đề số 1
Marketing Căn bản – Đề số 1
10/08/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Hình thức nào là khuyến mãi?

Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:

Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:

Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:

Giai đoạn phát triển marketing nào có mục tiêu: cân đối nhu cầu khách hàng, khả năng công ty, lợi ích xã hội:

Đặc điểm của Marketing không phân biệt là:

Công cụ nào sau đây không thuộc quan hệ công chúng?

Dấu hiệu để nhận biết loại khách hàng đòi hỏi là:

Tính năng của sản phẩm là:

Thành phần nào thuộc sản phẩm cốt lõi?

Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là:

Yếu tố nào có thể duy trì sự trung thành của khách hàng tốt nhất?

Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:

Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:

Giá một LCD là 4.990.000đ. Đây là cách định giá:

Các yếu tố nào không thuộc môi trường luật pháp?

Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:

Yếu tố nào không tác động đến tiến trình nhận thức của khách hàng?

Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?

Để một cuộc thi bán hàng thành công, nó cần phải:

“Tình trạng khách hàng không đồng ý về một hay một số điểm của sản phẩm hay dịch vụ hay chính bản thân người bán hàng”. Đây là các khái niệm về:

Hình thức phân phối thích hợp cho điện thoại di động là:

Yếu tố nào không tác động lên hành vi mua?

Thị trường mục tiêu là:

Một cơ hội marketing phải phù hợp với . . . công ty:

Định vị thương hiệu để:

Trong nghiên cứu thị trường, việc nào sau đây cần làm trước hết?

Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:

Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:

Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:

Bạn còn giây