Marketing Căn bản – Đề số 2
Marketing Căn bản – Đề số 2
22/07/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:

Chọn ra câu sai từ các câu dưới đây

Những tín hiệu mua hàng bằng lời là:

Đâu là vai trò quan trọng nhất của người bán trong tiến trình ra quyết định mua của khách hàng:

Trong giai đoạn nào của chu kỳ sống cần thực hiện chiến lược phân biệt hóa sản phẩm bằng cách đa dạng hóa nhãn hiệu và kiểu dáng nhằm đáp ứng việc phân khúc thị trường sâu hơn?

Nếu buổi tiếp xúc bán hàng bắt đầu trở nên xấu đi, bạn nên kết thúc cuộc tiếp xúc và quay trở lại vào lúc khác.

Thời gian quảng cáo ngắn, thông tin dễ bị bỏ qua, chất lượng hình ảnh, màu sắc kém. Phương tiện quảng cáo nào thường gặp những hạn chế này?

Hoạt động nào sau đây không cùng nhóm với các hoạt động còn lại?

Các yếu tố nào không thuộc môi trường văn hóa?

Khách hàng thường không khiếu nại là vì:

Doanh nghiệp lựa chọn một số nhà trung gian phân phối ở một số nơi nhất định để tiêu thụ sản phẩm, không cần phân tán lực lượng ra nhiều điểm bán, nhằm giành thị phần cần thiết, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi phí. Đây là:

Chăm sóc khách hàng bằng cách phục vụ hết khả năng đối với khách hàng phải theo nguyên tắc:

ếu tố nào thuộc môi trường dân số?

Việc tuyển dụng lực lượng bán hàng cẩn thận giúp cho:

Nhóm người tiêu dùng nào sau đây thường được mô tả bởi câu phát biểu sau “Tôi tin tưởng vào bản thân nhiều hơn là dựa vào các chuyên gia”?

“Quan sát để nhận biết tình trạng của khách hàng, ghi nhận ý kiến của khách hàng, cung cấp những bằng chứng phù hợp rồi kiểm tra khách hàng đã thực sự tin tưởng chưa”. Đây chính là giải pháp:

Sản phẩm nào không cần phân khúc thị trường theo các tiêu thức tâm lý?

Nestea, Nescafe là ví dụ điển hình cho chiến lược:

Ảnh hưởng của chồng hoặc vợ trong quyết định lựa chọn sản phẩm tùy thuộc:

Yếu tố cá nhân nào không ảnh hưởng đến hành vi mua laptop ?

Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:

Trong tiến trình ra quyết định mua không có bước nào sau đây?

Một vấn đề quan trọng của phương pháp dự báo doanh số bằng báo cáo tổng hợp của lực lượng bán hàng:

Các yếu tố nào thuộc yếu tố môi trường kinh tế?

Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích:

Các yếu tố không thuộc môi trường kỹ thuật?

Thế nào là bán lẻ?

Trưng bày hàng hoá tại nơi bán

Nhân viên bán hàng là một trong những người thường được đào tạo ít nhất trong kinh doanh.

Chăm sóc khách hàng tốt là:

Bạn còn giây