Marketing Quốc tế – Đề số 1
Marketing Quốc tế – Đề số 1
31/07/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Marketing quốc tế đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn là việc biết làm sao tiếp thị vào một thị trường cụ thể ở nước ngoài.

Thị trường nước ngoài có khi là thị trường duy nhất mà sản phẩm của một công ty có thể bán được.

Xuất khẩu là một hình thức của Marketing quốc tế, còn nhập khẩu thì không.

Việc điều phối và kết hợp kế hoạch Marketing quốc gia của một doanh nghiệp là không cần thiết trong Marketing quốc tế.

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến chiến lược định giá quốc tế mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được?

Bạn có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn bằng cách có những chiến lược Marketing khác nhau trên tòan cầu và nếu bạn không thể tích hợp những chiến lược nội địa và quốc tế lại với nhau.

Nếu doanh thu bán hàng tại một quốc gia tăng 20% nhờ giảm 5% giá bán thì nhu cầu trên thị trường được đáp ứng tăng:

Những thách thức chủ yếu đối với những nhà quản trị Marketing hiện nay là:

Câu nào sau đây thể hiện toàn cầu hóa thị trường:

Loại thị trường nào sau đây được đặc trưng bởi một số lượng lớn người mua và người bán và bởi tính đồng bộ của sản phẩm?

Thuật ngữ Marketing tại thị trường nước ngoài (Foreign Marketing) và Marketing toàn cầu (Global Marketing) có thể thay đổi cho nhau.

Sự thành công của xe mô tô Nhật ở Mỹ đầu những năm 60 một phần do họ có khả năng thuyết phục người Mỹ mua xe mô tô nhỏ.

Trong các vấn đề dưới đây, vấn đề nào là vấn đề nghiên cứu hành vi tiêu dùng?

Một doanh nghiệp trong nước không thỏa mãn với mức bán hiện tại ở thị trường nước ngoài có thể tiến hành các hoạt động sau:

Tại một quốc gia đang phát triển, người tiêu dùng lựa chọn mua một sản phẩm theo thói quen thì thuộc nhóm:

Nghiên cứu thị trường nước ngoài có thể hỗ trợ cho các hoạt động Marketing nào của doanh nghiệp trong nước:

Các công ty đôi khi thích lấy thị trường nước ngoài làm nguồn ý tưởng cho sản phẩm mới.

Đối thủ cạnh tranh bao gồm các doanh nghiệp tư nhân trong nước và ngoài nước, không bao gồm các doanh nghiệp quốc doanh.

Rào cản thương mại bao gồm những yếu tố nào sau đây?

Thị trường thế giới là:

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ dẫn đến kết quả:

Môi trường Marketing quốc tế bao gồm:

Marketing quốc tế có thể chỉ đề cập đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa đến một vài quốc gia.

Theo tài liệu, xuất khẩu có khuynh hướng được thay thế bằng bán hàng của công ty con ở nước ngoài khi công ty mở rộng ra thị trường quốc tế.

Một nguy hiểm trong việc bỏ rơi thị trường nước ngoài là các đối thủ nước ngoài được tự do lớn mạnh trên thị trường nhà.

Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, mối quan tâm chính của các giám đốc Marketing là phát triển các mối quan hệ thân thiết với các quan chức chính phủ nước ngoài.

Hoạt động quốc tế có thể bao gồm các hoạt động như sản xuất ở nước ngoài, liên doanh, nhượng giấy phép và nhập khẩu từ nước ngoài.

Giả sử một doanh nghiệp Mỹ dự tính sản xuất máy giặt cho thị trường Châu Âu. Họ không cần phải điều chỉnh nhiệt độ máy giặt cho thỏa mãn tốt nhất với nhu cầu của người tiêu dùng tại đó.

Hình thức thâm nhập nào được xem là hình thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất nước ngoài?

Tính dị biệt trong định vị sản phẩm quốc tế là:

Bạn còn giây