Marketing Quốc tế – Đề số 2
Marketing Quốc tế – Đề số 2
22/07/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Một nhà Marketing toàn cầu vạch ra sư khác biệt rõ ràng giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế.

Nghiên cứu thị trường có thể hỗ trợ cho hầu hết các quyết định Marketing của doanh nghiệp, từ giai đoạn lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch cho đến kiểm soát việc thực hiện?

Một sản phẩm bán ở thị trường Thái Lan với giá 100 USD (FOB). Các loại chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả cho việc nhập sản phẩm đó về Việt Nam bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm 3%, thuế nhập khẩu 30%, thuế VAT 10%, chi phí hải quan và vận chuyển trong nước 2.000.000 đồng, tỷ giá 21.000 đồng/ USD. Hãy dùng phương pháp định giá cộng dồn chi phí để tính giá tại thị trường Việt Nam dành cho người tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm này biết rằng lợi nhuận của doanh nghiệp là 20%, lợi nhuận tính cho trung gian phân phối là 30% trên giá bán.

Việc doanh nghiệp lấy một nhãn hiệu sản phẩm tài trợ cho game show trên truyền hình ở nước ngoài có tác dụng gì?

Thỏa mãn khách hàng toàn cầu có thể được diễn tả đúng nhất là:

Nestea, Nescafe là ví dụ điển hình cho chiến lược?

Mặt trái của toàn cầu hóa là công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh hơn.

Doanh nghiệp khi hoạt động tại nước ngoài sau khi đã đạt mục tiêu tài chính sẽ chuyển quan tâm của mình sang mục tiêu Marketing.

Tìm kiếm và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng toàn cầu tốt hơn sự cạnh tranh, trong nước và ngoài nước, và phối hợp các hoạt động Marketing trong sự xem xét những giới hạn của môi trường toàn cầu, đó là:

Điều gì phân biệt Marketing nội địa với Marketing quốc tế? Người làm Marketing sẽ phải va chạm với ……………. khác nhau trong Marketing quốc tế, còn với Marketing nội địa thì không.

Những thành phần chính của Marketing quốc tế bao gồm:

Trong một xã hội bất kỳ, con người luôn có những niềm tin và giá trị. Những niềm tin và giá trị ………….đó luôn bền vững và do đó khó thay đổi.

Việc lập kế hoạch và phối hợp tất cả các hoạt động để đạt được một chương trình Marketing hợp nhất (Integrated Marketing program) thành công là:

Đồng đô la yếu làm xuất khẩu khó khăn hơn.

Trong họat động nghiên cứu thị trường nói chung hay nghiên cứu thị trường thế giới nói riêng, không nên sử dụng thông tin thứ cấp nếu bạn không biết rõ nguồn gốc của nó?

Yếu tố môi trường …………….có lẽ là yếu tố chủ chốt nhất làm thay đổi trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của một quốc gia.

Nếu một doanh nghiệp không mong muốn trong việc cam kết về vốn và quản trị thời gian trong Marketing quốc tế, họ nên:

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến chiến lược định giá quốc tế mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được?

Nếu một doanh nghiệp nhận thấy doanh số sụt giảm do hàng nhập khẩu có giá rẻ hơn, hành động tốt nhất để giành lại thị phần là:

Phân khúc thị trường thế giới cho phép doanh nghiệp xây dựng một chương trình Marketing phù hợp với toàn bộ thị trường.

Tiêu chuẩn nào sau đây ít cần thiết nhất trong việc chọn một đối tác để cùng thâm nhập thị trường nước ngoài?

Một trong những trở ngại của một thỏa thuận chuyển nhượng là việc hợp đồng chỉ kéo dài trong một thời gian

Nghiên cứu thị trường nước ngoài có thể hỗ trợ cho các hoạt động Marketing nào của doanh nghiệp trong nước:

Tất cả các thông tin có được từ thị trường nước ngoài do doanh nghiệp tự tiến hành nghiên cứu là thông tin sơ cấp?

Khi đặt tên nhãn hiệu sản phẩm quốc tế, cần chú ý:

Nhân tố nào sau đây không phải là một trong các xu hướng ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?

Hình thức thâm nhập nào sau đây không được xem là hình thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất nước ngoài?

Marketing đòi hỏi phải nghiên cứu người mua tiềm năng. Loại nghiên cứu này bao gồm:

Thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia được xác định bằng:

Lạm phát của một quốc gia sẽ làm:

Bạn còn giây