khóa luận

Quyết định về kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (UEH). UEH đã ban hành  quyết định về kiểm soát và xứ lý đạo văn. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi […]

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế – ĐHQG TP.HCM

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hồng Hà Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: Marketing – K39 Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM Năm: 2017 Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sản phẩm Kotex trên Lazada

Sinh viên thực hiện: Võ Thị Lệ Huyền Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh Lớp: Marketing – K39 Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM Xem chi tiết

Phân tích hành vi sử dụng kênh online để tìm kiếm thông tin trong qui trình ra quyết định mua ôtô của khách hàng

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Võ Hồng Nhược Thảo Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông PR “Yêu đôi chân mình” do công ty Awareness ID thực hiện

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Trần Hải Đăng Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết

Xây dựng kế hoạch trade marketing cho thương hiệu Bubchen tại TP.HCM

SVTH: Lớp: Khóa: Trường: GVHD: Năm: Phan Sỹ Tài Marketing 39 Đại học Kinh tế TP.HCM TS. Đinh Tiên Minh 2017 Xem chi tiết