Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học marketing quốc tế. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.Marketing Quốc tế – Đề số 3 (Kèm đáp án)

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.

Marketing Quốc tế (ENG) – Đề số 4 (Kèm đáp án)

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.

International Marketing. Marketing trong thời đại mới

Marketing áp dụng hiện nay đã trở nên lỗi thời hay chính thế giới kinh doanh đang phát triển đến một tầm cao mới phức tạp hơn, khi mà các hoạt động phân phối hay việc tiếp cận thông tin trở nên phổ biến?

International Marketing. Cuộc chiến máy tính bảng

Thị trường máy tính bảng thế giới nóng lên với sự góp mặt của 2 đại gia Samsung và Toshiba cùng các đối thủ khác.

International Marketing. Xây dựng khu kinh tế mở: Lệch lạc cách làm

Sau 6 năm xây dựng Chu Lai, khu kinh tế mở đầu tiên ở Việt Nam, kết quả thu hút đầu tư dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

International Marketing. Mặt bằng bán lẻ đã “có cửa” cho nhà đầu tư cá nhân

Đầu tư mặt bằng bán lẻ trong các trung tâm thương mại đang thu hút sự quan tâm của một số nhà đầu tư cá nhân. Nhưng hình thức này cũng có những rủi ro nhất định.