Điểm thi

Sinh viên xem điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần bằng cách chọn đúng lớp học của mình hoặc gõ mã lớp vào ô tìm kiếm.Điểm học phần môn IMC_CH_K30_CT7_UEH

Anh/ chị xem điểm học phần trong file đính kèm.

Điểm học phần môn Hành vi Khách hàng_CB_CH_K29_TT6_UEH

Anh/ chị xem điểm học phần trong file đính kèm.

Điểm học phần môn NCMar_IB05CLCK45_ST3_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 08/06/2021.

Điểm học phần môn NCMar_IB04CLCK45_CT2_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 08/06/2021.

Điểm học phần môn SME_Q8D4_OU

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 17/05/2021.

Điểm học phần môn SME_Q8D2_OU

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 12/05/2021.