LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Tiến Sĩ

Quy định chữ viết tắt trong luận văn, luận án

Thực hiện Quyết định số 4621/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 15/12/2016 của Hiệu trường trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc kiểm soát và xử lý trùng lắp các sản phẩm học thuật, tất cả luận văn, luận án trước khi bảo vệ phải được kiểm tra tính trùng lắp trên phần mềm Turnitin. Thời gian qua, […]

Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn

Sinh viên/ Học viên/ NCS tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận văn của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho học viên cao học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xem chi tiết).

Quyết định về kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (UEH). UEH đã ban hành  quyết định về kiểm soát và xứ lý đạo văn. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi […]

Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh đang trong thời gian tìm tòi, nghiên cứu, lấy tư liệu cho ý tưởng viết bài có thể tham khảo các luận án tiến sĩ đã hoàn thành tại website Thư viện Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: http://lib.ueh.edu.vn/