Tin tức
The Basics of B2B #5 – Góc nhìn cận cảnh trong ngành phân bón
24/03/2021 Tin tức 0. Bình Luận

Đối với mảng kinh doanh B2B, dù số lượng khách hàng không nhiều nhưng mỗi đơn vị đều góp phần không nhỏ vào doanh thu của công ty. Giao toàn bộ hệ thống khách hàng cho một nhân viên giỏi quản lý là hành động vô cùng mạo hiểm.

Xem thêm

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »