Tin tức
The Basics of B2B #6 – Góc nhìn cận cảnh trong ngành ngoại hối
31/03/2021 Tin tức 0. Bình Luận

Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng thường đề xuất mức giá cho một gói giải pháp tổng thể, thay vì định giá cho từng dịch vụ riêng lẻ. Bởi thông thường, các doanh nghiệp vẫn thường phải làm việc với ngân hàng để vay vốn kinh doanh hay trả lương nhân viên, không chỉ riêng hoạt động ngoại hối.

Xem thêm

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »